Bedrijfshal / Terrein belijning

Belijningen aanbrengen in uw magazijn
Opstelvakken, looproutes en andere belijningen in uw magazijn zorgen voor structuur en een veilige werkomgeving. In het kader van de 5S regeling en voor een prettige en efficiënte werkstroom leveren wij duurzame magazijn belijning, locatie nummeringen, oversteekplaatsen, pictogrammen en andere aanduidingen. De 2-componentent wegenverf die wij bij het belijnen van uw magazijn gebruiken wordt ook toegepast in de wegenbouw, bij parkeergarages en verharde sportvelden. Tegenwoordig kunnen we ook hoogwaardige watergedragen 2-componenten wegenverven aanbrengen. Uw magazijnvloer krijgt hiermee een belijning van hoge kwaliteit!

De belijning die wordt aangebracht zal ertoe bijdragen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen zoals vastgelegd in het bouwbesluit en de Arbo. Zo kunt u bijvoorbeeld door de belijning van looppaden duidelijk aangeven waar voetgangers mogen lopen. Deze kunnen wij zelfs aanbrengen met fluorescerende markeringsverf (soms ook retroreflecterend of glow in the dark genoemd) waardoor vluchtwegen bij plotseling stroomuitval zichtbaar blijven.

Bedrijfshallen

Pictogrammen op de grond waarschuwen voor eventueel aanwezige gevaren en ondersteunen het nakomen van in uw bedrijf bestaande regels.

Maar er zijn meer redenen voor het aanbrengen van duidelijke belijning. Door het belijnen van palletvakken, met of zonder locatie aanduiding, maakt u efficiënt gebruik van beschikbare ruimtes. Duidelijk gemarkeerde opstelvakken en looproutes in een bedrijfshal dragen bij aan efficiënt gebruik van beschikbare ruimtes, veiligheid en overzicht. Hierdoor vindt een snelle en doeltreffende doorstroming van het goederentransport plaats.

Belijning en grondmarkering ondersteunt ook uw 5S initiatieven. 5S heeft mede tot doelstelling om gestructureerd en veilig werken mogelijk te maken door orde en netheid te handhaven. Wij kunnen u daarbij helpen door belijning in verschillende kleuren met of zonder pictogrammen of belettering aan te brengen.

Referenties